Θέση Εργασίας
Θέση Εργασίας


Χαρακτηρισμός Θέσης :


Κειμενογράφοι φοιτητικών εργασιών

Περιγραφή Θέσης :


Το φοιτητικό φροντιστήριο MasterPen αναζητά συνεργάτες/επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων για την παροχή συγγραφικής υποστήριξης φοιτητικών εργασιών για freelance συνεργασία.
Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα
• Εμπειρία 4 τουλάχιστον ετών στη συγγραφή φοιτητικών εργασιών ή και άλλων επιστημονικών δοκιμίων

Πόλη Θέσης :


ΑΘΗΝΑ

Λέξεις Κλειδιά :


κειμενογράφοι, εκπονητές, συγγραφείς, φοιτητικές εργασίες

Ακαδημαϊκή Κατάρτιση
Είδος Πτυχίου :


Τίτλος Μεταπτυχιακός

Γνώσεις Γλωσσών :


Αγγλικά
Περιγραφή Θέσης


Επαγγ/κός Τομέας :


Ακαδημαϊκοί / Εκπαίδευση

Ειδικότητα :Είδος Απασχόλησης :


Contractor - Παροχή Υπηρεσιών


Επιστροφή στην κεντρική σελίδα